برای دریافت آدرس های جدید در کانال تلگرام زرفیلم عضو شودعضویت
دریافت آدرس های جدید در تلگرام عضویت
دانلود اپلیکیشن
oscarawards
لیست برندگان اسکار
سال بعد
سال قبل
نامزد فیلم مستند
نامزد فیلم مستند کوتاه
نامزد پویانمایی کوتاه
نامزد فیلم کوتاه